avetionik

Svetionik

Znam da je u današnje vreme kada imamo super moderne navigacije, svetionik, odraz nekog prošlog, davnog vremena, i da je potpuno prevaziđen. Ipak, ono nešto romantično u meni, vraća me u vreme gusara, hrabrih mornara i kapetana brodova, koji su se u tamnim, crnim noćima oslanjali samo na tu treperavu svetlost koja ih je vodila u sigurnu luku.

”I kao što plamen jedne obične, male sveće ili čak iskre od šibice može da raspali ogromnu vatru i da osvetli put stotinama ljudi, tako i iskre duševne topline i primer dobrote mogu korenito da izmene živote, poglede na svet i sudbine ljudi oko nas. I baš zbog toga. Biti svetlost za ljude koji nas okružuju, isto je kao i ovaj svetionik koji i u najtamnijim noćima i u najstrašnijim burama, nastavlja jednako da svetli”.

Olakšanje koje kapetan broda oseti na nemirnom velikom moru kada u mrkloj noći bez ijedne zvezde vodilje, ugleda svetlost svetonika, ne može se meriti ni sa čim. Žuta, topla, ujednačenog ritma, svetlost koja označava bezbedan put, svetlost koja znači spas.

Ko uopšte razmišlja o svetioniku sem kapetana broda u nekoj teškoj noći. A svetionik svud’, po celom svetu stoji visok, uspravan, pouzdan. Kada je najtamnije i kada je najcrnje on je tamo gde je najpotrebniji. Potpuno neočekivano izroni iz tame. U prvi mah tek nejasno treperavo svetlo, postepeno postaje sve jače i kao da govori, poručuje: ”Da, tu sam, u tom pravcu slobodno kreni, bezbedno je”.

Mnogo puta u životu nam je bila potrebna ta mala svetlost. Ne da bi nam rešila nagomilane probleme, nego da nam otvori novi ili samo malo osvetli već prisutan put. Da nam pokaže da svetlosti uvek ima, čak i kad je najtamnija noć i kad ne znamo u kom pravcu da krenemo. Kada smo ranjivi, nesigurni i kada imamo osećaj da nas život baca tamo-vamo, bez ikakvog reda, taj daleki maleni treptaj, uvek nagoveštava nešto dobro.

A pojavi se, kao da nam nešto klikne ili kad neko pucne prstima. To je tren koji menja stanje u glavi. Ponekad nam je potrebno samo malo više vremena i strpljenja. Nema pravila i niko, baš niko ne zna kada će da se pojavi taj klik, ta malena svetlost. Meni to izgleda kao kad nam neko skloni veo ispred očiju. Nisu u tom momentu svi problemi rešeni, ali se nazire nešto novo, drugačije. Kao kad na polovini dugačkog tunela, kada se već pitamo, ima li ovaj tunel kraj, ugledamo izlaz, pa odahnemo.

Bez mnogo razmišljanja, sledimo put, znamo da je u tom pravcu, baš tamo odakle svetlost se pojavljuje, baš tamo je potrebno da idemo. Kada su duše izgubljene, kada je sve ispremeštano i čini se, nikad više ništa neće biti na svom mestu, svetionik kao dinosaurus, izroni iz tame. Ponekad je nama potreban taj klik, a ponekad smo mi nekom drugom, možda čak i nesvesno, osvetlili potreban prostor i odjednom sve je bilo jasno, prepoznatljivo i pouzdano, a prepreke više nisu izgledale nepremostive.

Odgovorni smo za svoj put i svoj razvoj, pa i kada malo zapnemo i imamo užasno loš period, mudrost, koju, sigurna sam, svako od nas ima, postaje sposobnost da preokrenemo situaciju u svoju korist. Na tom drugačijem putu ne znamo šta nas čeka pa se zato i ustručavamo, ali svesni smo da uprkos svemu moramo da koračamo dalje i pažljivo, korak po korak, dolazimo do malog zacrtanog cilja, a posle nekako sve krene lakše.

Život, to je život koji pred nas stavlja izazove koje mi možemo i moramo da prihvatimo. Neka to bude i jedna avantura kojom dokazujemo sebi, da možemo prevazići čak i najteže stvari.

Postajemo tako svetionik i nekom drugom, taj postojani simbol snage koja, kada je udružena, još jače i svetlije pokazuje prepreke i kako ih zaobići.

Po Jung-u svetionik ima simboliku putokaza, osvešćivanja problema i sagledavanja situacije iz nekog drugog ugla.
Ti spomenici ljudske genijalnosti, te veličanstvene vodilje svetlosti neka i dalje stoje čvrsto i dostojanstveno. Naići ćemo na našem putu na njih, to je sigurno, a tada ćemo se obradovati. Znaćemo, ako nama u tom trenutku svetlost baš i nije potrebna, nekom drugom sigurno jeste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.